dinsdag 9 maart 2010

Schrift op Lijkwade van Turijn bevestigt authenticiteit

Een bijna onzichtbare tekst die op de Lijkwade van Turijn is gevonden, bewijst volgens dr. Barbara Frale, onderzoeker bij de Vaticaanse archieven, de authenticiteit van het kleed. Frale gebruikte door een computer bijgewerkte beelden van de lijkwade om vaag geschreven woorden in het Grieks, Latijn en Aramees die erop ingedrukt zijn, te vertalen. Ze zegt dat bij de woorden ook “(I)esou(s) Nnazarennos” staat, vertaald uit het Grieks als “(J)esu(s) Nazareeër”. Deze woorden bewijzen dat de tekst niet van middeleeuwse origine kan zijn, omdat ze niet refereert aan Jezus als Christus, aldus Frale, in een tijd dat geen enkele christen naar Jezus zou verwijzen als Nazareeër zonder Zijn goddelijkheid te vermelden, uit angst om als ketter te worden verbrand.

Het schrift, dat voor het blote oog nauwelijks zichtbaar is, werd voor het eerst gezien tijdens een onderzoek van het kleed in 1978. Evenals de afbeelding van de man op de lijkwade zijn de letters alleen zichtbaar op negatieven.

Veel onderzoekers verwierpen het schrift dat op het kleed te zien is op grond van resultaten van C14-onderzoek in 1988, dat ogenschijnlijk aantoonde dat de lijkwade in de 13de of 14de eeuw vervaardigd zou zijn. Maar Raymond Rogers, van het National Laboratory in Los Alamos (VS) zei in 2005 dat de onderzochte draden afkomstig waren van lapjes stof die gebruikt waren om de wade na een brand te herstellen, en hij kwam tot de conclusie dat de wade uit de tijd van Jezus kon stammen.Frale toonde foto’s van de woorden aan deskundigen, die het ermee eens waren dat de schrijfstijl typisch was voor het Midden-Oosten in de eerste eeuw. Ze denkt dat de tekst door een klerk op een document werd geschreven en boven het gezicht op de wade gelijmd, zodat het lichaam door de familieleden geïdentificeerd en naar behoren begraven kon worden. Metalen die in die tijd in de inkt gebruikt werden, kunnen het mogelijk gemaakt hebben dat het schrift op het linnen werd overgebracht, zo denkt Frale.

Frale concludeert ook dat de tekst het evangelieverhaal van de laatste momenten van Jezus deels bevestigt. Een fragment in het Grieks dat gelezen kan worden als “verwijderd op het negende uur” kan betrekking hebben op tijdstip van overlijden van Christus zoals in de Bijbel werd vermeld.

Op een bijgewerkt beeld dat door Frale werd onderzocht, zijn ten minste zeven woorden zichtbaar, gefragmenteerd en verspreid op en rondom het gelaat op de wade, die op het kleed horizontaal en verticaal door elkaar staan. Eén kort fragment van Aramese letters is nog niet vertaald. Een Latijns fragment – “iber” – kan een verwijzing zijn naar keizer Tiberius, die in de tijd van de kruisiging van Jezus regeerde.

In haar boek The Shroud of Jesus Nazarene (“De Lijkwade van Jezus de Nazareeër”) reconstrueert Frale uit de letters op de wade wat haars inziens op de overlijdensverklaring van Jezus stond: “Jezus de Nazareeër,(schuldig) Bevonden (tot het aanzetten van het volk tot opstand). Terechtgesteld in het jaar 16 van Tiberius. Afgenomen op het negende uur.”

“Ik heb geprobeerd om objectief te zijn en religieuze kwesties buiten beschouwing te laten,” aldus Frale. “Wat ik bestudeerde was een eeuwenoud document dat de terechtstelling van een man op een specifieke plaats en tijd vaststelt.”

Bronnen:

http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/faith/article6925371.ece

http://www.sharenl.org/Archief/2010/mrt10_tekenen.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten