woensdag 26 mei 2010

VVD zuigt hun burgers nog verder leeg

Met verbazing heb ik gekeken naar de groei van de VVD in de peilingen.
De VVD die nu dood leuk tegen de burgers zegt dat ze moeten bezuinigen, is dezelfde VVD die de banken toestond om ons in deze crisis te doen belanden toen zij regeerde:

-Hans Dijkstal, viceminister-president, minister van Binnenlanse Zaken (1994-1998)
-Jozias van Aartsen, minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (1994-1998) en Minister van Buitenlandse Zaken (1998-2002)
-Annemarie Jorritsma-Lebbink, minister van Verkeer en Waterstaat (1994-1998) en minister van Economische Zaken en vice-premier (1998-2002)
-Gerrit Zalm, minister van Financiën (1994-2002; 2003-2006) en vice-premier (2003-2006)
-Benk Korthals, minister van Justitie (1998-2002) en minister van Defensie (2002)
-Johan Remkes, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2002-2006) en viceminister-president (2002-2003)
-Hans Hoogervorst, minister van Financiën (2002-2003) en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2003-2006)
-Henk Kamp, minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, minister van Defensie (2002) en minister van Defensie (2003-2006)

En zelfs de minister van financiën leverde in die tijd!:

-Gerrit Zalm, minister van Financiën (1994-2002; 2003-2006) en vice-premier (2003-2006)

De VVD die zelfs een afdeling in New York heeft zag die crisis ook niet aankomen?

Als ik de peilingen nu moet geloven dan wil het Nederlandse volk nu net die partij weer in het kabinet en laat zich dood leuk vertellen dat zij moeten bezuinigen, omdat de VVD er indertijd een zooitje van heeft gemaakt?
Gelooft het Nederlandse volk nu echt dat dat in hun belang zal zijn?
Of zal dan als vanouds het belang van de banken en het VVD bolwerk in Wassenaar, Rozendaal, het duingebied ten westen van Haarlem en het Gooi weer gediend worden?Heeft het Nederlandse volk niet door dat deze kredietcrisis zich niet oplost met welke bezuinigingen dan ook, maar dat er serieus gekeken zal moeten worden naar een andere economisch stelsel dan het monetaire stelsel waarin we nu zitten en dat op zijn einde loopt?
Ik zeg dus; Nederland kies voor uzelf, kies voor wat u nu het meeste oplevert, want zolang we in het huidige monetaire stelsel blijven zitten zal de crisis voortduren totdat het monetair stelsel uiteindelijk in elkaar zal zakken.
Wat niet meer lang zal duren:

Kies dus voor uzelf en laat u niet nog verder leegzuigen door partijen als de VVD, want het monetair systeem valt binnenkort toch wel en dan zullen we toch een heel nieuw economisch stelsel moeten gaan verzinnen dat een stuk minder corrupt is dan het huidige monetaire stelsel en hopelijk een stelsel wordt waarin de welvaart een stuk eerlijker verdeeld zal worden.


Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Volkspartij_voor_Vrijheid_en_Democratie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kredietcrisis
http://www.recessie24.nl/asp/default.asp?t=show&var=1241&var1=1237&var2=1244&l=2

2 opmerkingen: